naar de homepage
Algemene Periodieke Keuring van Stem en Spraak Individuele stem- spraak- en communicatietraining Korte Effectieve Individuele training Coaching en supervisie (I en II) Samenwerking binnen bestaande programma's Zelf leren en doen: Cursus Stemtrainer
werkwijze de stem artikelen initiatiefnemer werkplaats links contact
 
Samen-werk: Stem, spraak en communicatie in uw trainingsaanbod

 
 

Alex Boon verzorgt de training van stem en spraak in modules die ingepast kunnen worden in uw training of opleiding: door specifieke kennis en vakmanschap worden de deelnemers van het door u aangeboden traject zich bewust van hun eigen 'verbale status' en de mogelijkheden om zich op dit punt te ontwikkelen.

Het werk van Alex levert een ambachtelijke bijdrage aan de producten van:
trainingsinstituten, trainingsbureaus en opleidingen waarbinnen professionals worden opgeleid of bijgeschoold.

Alex combineert technische kennis, praktisch en therapeutische vaardigheden op het gebied van stem-, spraak- en taal.
Zijn doel is: de spreker en de context functioneel en evenwichtig tot elkaar in relatie te brengen.
Iedereen die beroepsmatig spreekt heeft stem en spraak hard nodig om de ander te bereiken, te beluisteren, te kennen, te onderrichten, te stimuleren en op hun beurt tot ontwikkeling, expressie, communicatie, verandering en vooruitgang te brengen.

Alex werkt via stem en spraak aan de relatie tussen persoonlijke en professionele eigenschappen, talenten, mogelijkheden en perspectieven.
De meerwaarde van zijn werk kan worden toegewezen aan twee elementen:

1. Uitgaan van de mogelijkheden - praktische vaardigheid
Alex werkt snel, concreet en effectief - hij maakt gebruik van bestaande vaardigheden van deelnemers door deze praktisch in te zetten in het lopende leerproces.

2. Relatie persoon/professie - professionele reflectie
Via de stem- en spraaktraining komen dezelfde thema’s boven drijven als de thema’s die actueel zijn in uw training. Persoonlijke eigenschappen, persoonlijke dynamiek en de communicatieve eigenschappen van iedere deelnemer zijn nauw met elkaar én diens professionele functioneren verbonden.

Deze vorm van stem- en spraaktraining bekrachtigt de leerdoelen rond thema’s zoals die al aan de orde komen binnen uw trainings- of scholingstraject: communicatie, leiding geven, feedback geven of nemen, luisteren, kracht, souplesse, focus, eigenheid, de kern en de nuance, drijfveren, behoefte en noodzaak, gevoel, kennis, experiment, concentratie, waarneming, planning….

Overweeg in uw opleiding, instituut, leergang, opleiding, training of cursus aandacht te besteden aan stem, spraak en taal om uw training meerwaarde te verlenen op een manier waarbij de persoonlijke stijl van iedere deelnemer tot zijn recht komt.

Neem contact op en betrek Alex in de opzet van uw training, cursus of opleiding, en verken de mogelijkheden voor de inbedding van stem- en spraaktraining of coaching in uw aanbod. Rond Je Stem voldoet aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs en kan diensten in het kader uw onderwijsprogramma's BTW-vrij verzorgen en factureren.

Artikel
Klik hier voor het artikel "Stem en Spraak".

Informatie en contact:
Alex Boon
070-3060840
info at alexboon.nl


Achtergrond - De methodiek van Alex

Een samenstelling van specifieke technieken uit de logopedie, zang- en theaterwereld, effectief toegepast binnen individueel en groeps-werk, of een combinatie daarvan.

Stem en spraak maken deel uit van ons zelfbeeld en zijn daardoor pas na intensief ervaren aanpasbaar. Het lerend ervaren of ervarend leren vormt daarom bij Rond Je Stem een belangrijk uitganspunt.

Door de directe interventie, de fysieke benadering en de concrete aanpak leidt deze manier van werken tot onverwachte successen en persoonlijke oplossingen - ieder mens is anders!

De aanpak confronteert de deelnemer door de fysieke ingreep in het persoonlijk functioneren. Uit het werk komen daardoor specifieke en praktische tips naar voren om het werk autonoom voort te kunnen zetten.

Stemgeluid moet fysiek en daardoor oorspronkelijk klinken

Alex traint de spreker zijn lichaam weer in te zetten om geluid te maken, zo

  • kan optimaal gebruik worden gemaakt van persoonlijke drijfveren
  • wordt de persoonlijke dynamiek een middel om de stemtechniek te ondersteunen
  • komt de communicatie van de spreker meer tot zijn recht.

Oorspronkelijk geluid levert de spreker waardering op, door

  • sterkere aanwezigheid
  • aandachtige waarneming en afstemming
  • specifieke en levendige spreektoon
  • genuanceerd stemgebruik
Op deze manier blijft de luisteraar geboeid bij de inhoud van de boodschap.

Fysiek geluid beroert de emoties van de luisteraar en raakt de persoonlijke kern

Spraak moet speels en daardoor levendig klinken

Alex zorgt voor een creatieve benutting en uitgebreiding van de spraakmogelijkheden. Hierdoor ontstaat een speelveld waarin de spreker kan kiezen hoe de boodschap vorm gaat krijgen.

Humoristisch, precies, benadrukkend of terloops spreken - elke spreker kiest zelf de elementen die bij de boodschap passen.

Zo is de spreker in staat het publiek of de gesprekspartner te leren kennen en te bespelen

Het is belangrijk dat termen als:

kracht, aandacht, souplesse, subtiliteit, overwicht, helderheid, begrijpelijkheid, sensitiviteit, communicatie

concreet een plaats krijgen door er actief aan te werken!

 

Alex Boon - logopedist, stemdocent, stemtherapeut
Alex Boon - Speech Pathologist, Voice Teacher, Voice Therapist

 
Inhoud van deze website:
Copyright © 2012 Alex Boon, behalve waar anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie van (een deel van) deze site anders dan voor persoonlijk gebruik is strikt verboden zonder toestemming van de eigenaar.
 
Huisstijl: Copyright © 2005 Mommersteeg Vormgeving Velp
Ontwerp: Copyright © CR Creations web design
 
Voor het laatst bijgewerkt op: 23-04-2018
Huidige datum:

Problemen met het bekijken van deze site?
Mail a.u.b. de webmaster

 terug naar boven