naar de homepage
Algemene Periodieke Keuring van Stem en Spraak Individuele stem- spraak- en communicatietraining Korte Effectieve Individuele training Coaching en supervisie (I en II) samenwerking binnen bestaande programma's Zelf leren en doen: Cursus Stemtrainer
werkwijze de stem artikelen initiatiefnemer werkplaats links contact
 
KEI-training

 
 

Korte Effectieve Individuele training (KEI-training)

Deze training is ontwikkeld voor bedrijven, organisaties en instellingen. Dit speciale aanbod is een in tijd en vorm uiterst flexibel product: de Korte, Effectieve, Individuele (KEI) training is een individuele begeleidingvorm die zich naadloos voegt in lopende persoonlijke trajecten van training, specialisatie en (na- en bij)scholing.

Doelgroep: Bestuurders, Politici, Managers, Trainers, Coaches, Technici, Wetenschappers en Professionals met een spreekberoep.

Doel: Stem, spraak en performance worden getraind, aangepast, vervolmaakt of geëxcelleerd.

De training spitst zich toe op en beweegt zich tussen:

  • de professionele positie en functies binnen management, HR, loopbaanbegeleiding en professionele specialisatie
  • de persoonlijke communicatie, interactie en presentatie

De training gaat uit van een duidelijk geformuleerde startvraag, en een eerste stimulerende traningssessie. Als deze combinatie succes oogst, wordt een overzichtelijk aanbod met bijbehorend perspectief samengesteld.

Start met probleemstelling of vraag, formulering van mogelijkheden
Eénmalige training van 1½ uur
Evaluatie met zowel betrokkene als opdrachtgever
Overzicht van mogelijkheden, perspectief
Samenstellen van een aanbod van 3 tot 7 sessies, op maandelijkse basis

Een concrete vraagstelling dient als basis voor een strikt persoonlijke training. Persoonlijke eigenschappen en dynamiek worden ingezet in spraak, presentatie en communicatie. De training mondt uit in de ontwikkeling, uitbreiding en toepassing van de unieke en oorspronkelijke expressievaardigheid van de deelnemer.

Voorbeelden:

Vaardigheidstraining - Vakmensen die overgaan tot het uitdragen van hun vakkennis via colleges en presentaties. Kennisbrengend, vaardigheidstrainend, mogelijkheden verschaffend.
O.a. voor: Onderzoekers, Technologen, Medici, Vakspecialisten, Ontwikkelaars

Perspectief - Beroepsmatige sprekers die meer gereedschap wensen voor extra perspectief in presentatie of communicatie. Probleemoplossend, inzicht verschaffend, stimulerend
O.a. voor: Managers, Docenten, Trainers, Coaches

Excelleren - Beroepssprekers die vanuit fysiek perspectief hun vaardigheden willen uitbreiden. Probleemoplossend, ontwikkelingsondersteunend, specialiserend.
O.a. voor: Sprekers, Politici, Voorlichters, Voorgangers, Presentatoren, Acteurs, Vertellers

Neem voor een KEItraining contact op om de mogelijkheden te bespreken of een offerte aan te vragen.

Artikel
Klik hier voor het artikel "Beroepssprekers kunnen toch al spreken?!" over 'geboren professionals', 'spreken omdat het moet', 'weten hoe het moet' en 'excelleren door ontwikkeling'. Of: "Stemming maken " over de schroom om een boodschap 'jus' te geven.

Informatie en contact:
Alex Boon
070-3060840
info at alexboon.nl

 

Alex Boon - logopedist, stemdocent, stemtherapeut
Alex Boon - Speech Pathologist, Voice Teacher, Voice Therapist

 

 

 

 

 

 

 
Inhoud van deze website:
Copyright © 2012 Rond Je Stem, behalve waar anders aangegeven. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie van (een deel van) deze site anders dan voor persoonlijk gebruik is strikt verboden zonder toestemming van de eigenaar.
 
Huisstijl: Copyright © 2005 Mommersteeg Vormgeving Velp
Ontwerp: Copyright © CR Creations web design
 
Voor het laatst bijgewerkt op: 01-01-2018
Huidige datum:

Problemen met het bekijken van deze site?
Mail a.u.b. de webmaster

 terug naar boven